SnagTracker

Wat levert 't op?

Overzicht

Een werkvoorbereider heeft ten alle tijde inzicht in de laatste stand van zaken en kan werk verdelen aan de verschillende specialisten waarmee gewerkt wordt. Een specialist heeft direct inzicht in zijn taken, na het uitvoeren ervan kan hij deze direct afmelden en wenselijke aanvullingen toevoegen aan de volbrachte taak (foto’s, notities en dergelijke).

Controle

Het komt vaak voor dat er verschillende projecten tegelijkertijd bewaakt moeten worden. Alle individuele projecten worden ordentelijk weergeven in de interface van de gebruiker en zijn per project of onderwerp in te delen, zo houdt de gebruiker overzicht en controle.

Bespaar op tijd, dus geld

Door de eenvoud, snelle werking en rapport functie besparen gebruikers op tal van onderwerpen tijd. Dit resulteert in lagere operationele kosten voor het bedrijf.

Zekerheid

Het beschikbaar hebben en zeker stellen van alle informatie binnen de applicatie, is van grote waarde voor de organisatie. Door de verschillende back-up en beschikbaarheids diensten, mitigeert u elk gewenst risico ten aanzien van data verlies.