SnagTracker

Gebruik van labels

Gebruik van labels


Labellen van een opnamepunt

SnagTracker kan aan een ticket nul, één of meerdere labels toevoegen. Door elk punt dat tijdens een audit bezoek opgenomen te labellen kunnen acteraf alle punten van een audit terug gevonden worden.

Als voorbeeld gebruiken we de labels KB en KB[datum]. KB staat voor kwaliteitsborging. Door twee labels te gebruiken kan achteraf makkelijk achterhaald worden wat bij welk bezoek opgenomen is.


Werk Context

Steeds voor elk punt opnieuw de labels KB en KB 20170524 handmatig toevoegen is nodeloos extra werk. Om dit te extra werk te vermijden is het mogelijk om je werk context in te stellen. In de werk context leg je vast welke labels aan ieder inspectiepunt standaard toegevoegd moeten worden.

Het instellen van je werkcontext gaat in het linker menu. Kies of typ in het label veld de labels die je standaard wilt toevoegen. Alle nieuwe opnamepunten worden dan automatisch voorzien van deze labels.

Gerelateerde onderwerpen: