SnagTracker

Kwaliteitsborging

Samen met Erik Duiker zijn we bezig om het mogelijk maken om handig audit inspecties te doen met SnagTracker. Als je hier ook mee bezig wilt gaan, neem dan contact op met Sjoerd of Erik (of Ane-Jouke).

Een audit inspectie is in basis gelijk aan een oplevering; er worden punten opgemerkt die verdere aandacht nodig hebben. Deze punten worden vaak aan de uitvoerder toegewezen om verder uit te werken. SnagTracker lijkt zo geschikt om audit inspecties te doen.

In de praktijk missen twee elementen. Het eerste is dat van elke audit een rapport opgesteld moet worden, inclusief een stuk tekst. Ten tweede is het nodig om bij elk bezoek de oude audit punten langs te lopen. Voor beide punten is een toevoeging voor BGDD in SnagTracker ingebouwd.

Processtappen Audit

Het proces:

 1. Plaats tekeningen voor de audit in SnagTracker
 2. Op het project aangekomen, stel het filter in op label kb
 3. Stel de context in op labels kb en kb[datum], bijv. kb30mei17
 4. Loop de openstaande punten en voeg nieuwe punten toe
 5. Werk de rapport teksten bij
 6. Exporteer en archiveer het .PDF rapport

1. Tekeningen toevoegen

Als dit nog niet gedaan is, zie Project toevoegen en Submappen aanmaken hoe dit werkt.


2. Stel filter in op kb

 1. Klik op de trechter in de menubalk
 2. Kies of typ kb in het filtermenu

N.B. Het kan zijn dat ‘kb’ niet in het filter staat. Dit komt dan doordat er nog geen punten in het systeem staan met het label ‘kb’. In dat geval kan je deze stap overslaan.


3. Stel context in op labels ‘kb’ en ‘kb[datum]’

 1. Klik het zij-menu open (alleen op iPad / telefoon)
 2. Kies in het invulveld kb en type kb30mei17 om deze toe te voegen. Pas deze natuurlijk aan aan de dag van het audit bezoek.
 3. Klik op iPad/telefoon weer op 1 om het zijmenu te sluiten

Dit instellen van de labels maakt dat elk aangemaakt of bewerkt punt gelabeld wordt met de labels kb en kb30mei17. Dit komt in de rapportage terug, maar kan ook gebruikt worden om in het systeem alle kwaliteitsbeheer punten terug te zoeken.

Zie ook Gebruik van labels voor twee filmpjes hoe labels ingesteld worden en hoe deze in de werkcontext geplaatst kunnen worden.


4. Lopen van de ronde

Het lopen van de inspectie ronde gaat hetzelfde als een normale inspectie. Wat je zal zien is dat bij nieuwe aangemaakte punten de labels automatisch worden ingesteld. Dit zorgt ervoor dat later de speciale punten er weer uitgefilterd kunnen worden.

Let wel, het is ook mogelijk om ‘gewone’ punten op te nemen. Als je een gewoon punt opneemt, verwijder dan de labels door op de ‘x’ te klikken in het label.


5. Bijwerken van de rapport tekst

 1. Ga naar het hoogste niveau van het project en klik in de rechter bovenhoek op het bewerken icoon.
 2. Bewerk de tekst in ‘markdown’ notatie

Markdown is een standaard om opmaak te typen in ‘platte’ tekst. Dit is even wennen, maar niet moeilijk. Zoals in het filmpje te zien is er een mogelijkheid om te kijken hoe de tekst eruit ziet als de opmaak eroverheen gehaald is. Verder is er een derde tabblad met een korte spiekbrief over de opmaak mogelijkheden.

Graag willen we deze editor nog vriendelijker maken, maar voor nu biedt dit een werkbare oplossing.


6. Exporteer en archiveer de bezoekrapportage

 1. Klik op het icoon voor hierarchische weergave (deze moet blauw zijn met een wit icoon)
 2. Stel het filter in
 3. Filter op labels kb en kb[datum] van de inspectie waarover je een rapport wilt uitdraaien
 4. Klik het Bezoekrapportage rapport aan om het rapport te downloaden

N.B. Zorg ervoor dat je zelf het rapport in de project documentatie opslaat; helaas is het (nog) niet mogelijk om achteraf oude rapportages nogmaals uit te draaien.


Voorbeeld van een rapport:

Gerelateerde onderwerpen: